Акценти
06/05/2019

ММП са на първо място сред многото бенефициери на дейностите на EU-OSHA

© EU-OSHA Photo Competition 2009 / Georgy Velichkov

Микропредприятията и малките предприятия (ММП) съставляват основна част от бизнеса в Европа и в тях е заета около половината от работната сила. Работниците в тях са особено уязвими по отношение на трудови злополуки и здравословни проблеми, свързани с работата.

Чрез увеличаване на осведомеността и предоставяне на практически ресурси, EU-OSHA, с помощта на своите партньори, е подкрепила стотици хиляди ММП и много други бенефициери, като продължава да търси иновативни начини да достигне до своята основна целева аудитория.

Прочетете новата ни статия с повече информация за бенефициерите на дейността на EU-OSHA

Научете повече за предизвикателствата, свързани с БЗР, в ММП