С приключването на кампанията „Облекчете товара — споделете мнението си!“ насочваме вниманието си към нашето бъдеще на цифровите технологии

Image

© Canva Studio - Pexels

С приключването на кампанията за 2020—2022 г. Здравословни работни места „Облекчете товара — споделете мнението си!“ EU-OSHA изказва благодарност на своята мрежа от фокусни точки и на всички други партньорски организации на кампанията в Европа за това, че помогнаха за нейния успех. Мускулно-скелетните смущения засягат милиони работници. Заедно повишихме осведомеността за това как те могат да бъдат ефективно предотвратени и управлявани.

Вече са в ход плановете за следващата кампания за периода 2023—2025 г.: „Безопасен и здравословен труд в ерата на цифровите технологии“, която ще изтъкне въздействието на цифровизацията върху труда и работните места и свързаните с нея предизвикателства и възможности за безопасност и здраве при работа (БЗР).

Открийте как водещи европейски експерти и лица, вземащи решения, отпразнуваха и споделиха всичко, постигнато в рамките на кампанията, на скорошната Среща на високо равнище за здравословни работни места „Облекчете товара — споделете мнението си!“

Научете повече за предстоящата кампания или разгледайте нашите ресурси за цифровизацията на труда!