Акценти

Back to highlights

Да се борим с експозицията на канцерогени на работното място заедно с Напо!

Image

Голяма част от работещите в ЕС са изложени на риск от експозиция на „генерирани в работни процеси канцерогени“, по-специално изпарения от отработени газове, например емисии от дизелови двигатели, прах от силициев диоксид, прах от твърда дървесина и дим при заваряване. Често те не подозират за това.

В нов видеоклип Напо и колегите му показват професии, при които като цяло експозицията на тези канцерогени е висока. Работейки като строители, механици или дърводелци, заедно със своя началник, те търсят алтернативи за превенция, за да се трудят в безопасни и здравословни условия.  

Борбата с рака е приоритет на Стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд (2021—2027 г.) Да увеличим осведомеността за свързаните с работата ракови заболявания и тяхната превенция с помощта на Напо!

Гледайте и споделяйте новия видео материал „Напо в... скритите убийци“

Включете се в инициативата Пътна карта за канцерогените (Roadmap on Carcinogens) за намаляване на експозицията на канцерогенни на работните места в Европа!

Научете повече за новото законодателно предложение на Европейската комисия за защита на работниците в Европа от азбеста