Начало на основната полева работа по ESENER 2024

Image

@Freepik

Проучването ESENER в рамките на ЕС (европейско проучване сред предприятията относно новите и нововъзникващите рискове) се провежда от EU-OSHA и разглежда начина, по който се управляват на практика рисковете за безопасността и здравето на работните места в Европа.

В ESENER участват хиляди предприятия и организации от цяла Европа и в него са обхванати психосоциалните рискове, цифровизацията, както и движещите сили и пречките пред управлението на БЗР. От него научаваме как участието на работниците в решаването на въпроси, свързани с БЗР, може да подобри условията за БЗР на работните места в ЕС. 

Основната полева работа в четвъртото издание на ESENER ще започне в края на май 2024 г. и ще продължи до октомври 2024 г. Ще проведем интервюта в над 40 000 предприятия от всякакви размери и сектори на дейност в 30 държави.  

Първите резултати от ESENER 2024 ще бъдат публикувани в началото на 2025 г.

Прочетете повече за ESENER и получавайте новини като последвате #ESENER в социалните медии