You are here

Акценти
21/03/2018

Началото на кампанията „Здравословни работни места“ за 2018-2019 г. наближава

Опасните вещества все още са сериозен проблем, свързан с безопасността и здравето на работното място, който засяга милиони работници в Европа. Но мащаба на експозицията и свързаните рискове често се подценяват или пренебрегват.

Предстоящата кампания на EU-OSHA „Здравословните работни места управляват опасните вещества“ отправя предизвикателство към често срещани погрешни схващания, повишава осведомеността за рисковете и разпространява добри практики и ресурси за ефикасно управление на опасни вещества на работното място.

Кампанията започва на 24.04.2018 г. с участието на стотици партньори, включително нашата тристранна мрежа, съставена от представители на държавните органи, работниците и работодателите.

Можете да изтеглите ръководството, брошурата, постера и презентацията на кампанията във формат PPT на адрес https://healthy-workplaces.eu/