Акценти
07/08/2020

Смейте се и научете с Напо как да осигурите безопасност и здраве на работното място

source: napofilm.net

Всеки път той прави едно и също: кара ви да се усмихвате и ви дава съвети за безопасност, които се запечатват в съзнанието ви. Независимо от възрастта на зрителите, Напо има важен урок за всички, които влязат в неговия анимационен свят, в който възникват проблеми с безопасността.

Увлекателен подход, основан на хумора и ученето, език без думи и културна неутралност — това е, което прави серията филми с Напо универсален и мощен ресурс, който може да се използва от бизнеса и от професионалните училища за повишаване на осведомеността относно различни аспекти на безопасността и здравето при работа (БЗР). Разделът Напо на работното място, заедно с поредицата дейности „Разясняване на МСС с Напо“, могат да направляват обсъждания на основните рискови фактори, свързани с мускулно-скелетната система, и предлаганите решения с помощта на филмите с Напо на тази тема.

Напо влиза дори в началните училища с набор от адаптирани уроци, за да помогне на учителите да запознаят бъдещите работници с темата за БЗР по неповторим начин и с много въображение.

Не сте ли се срещнали още с Напо? Запознайте се с всички негови филми. Те могат много да помогнат за предизвикване на градивна дискусия на работното ви място относно опасенията, свързани с БЗР.

С помощта на Напо можете дори да повишите осведомеността относно предизвикателствата, свързани с COVID-19. Гледайте и споделете: Напо във…да спрем пандемията и Напо…работи дистанционно, за да спре пандемията