Твърде горещо ли е за работа? Попитайте Напо как да се справите с топлинния стрес!

Image

© napofilm.net

Изменението на климата вече е реалност и има вероятност да влоши трудовата среда и безопасността и здравето на работниците.

Работещите в множество сектори е възможно да бъдат повлияни от повишаването на температурата на околната среда, което води до топлинен стрес; на най-голям риск са изложени работещите на открито в селското стопанство или строителството, въпреки че риск съществува също и за работещите на закрито.

Новият клип Напо в... „Твърде горещо за работа!“ ни подсказва в обичайния си хумористичен стил какво трябва да се направи, за да се контролира топлинният стрес на работното място и да се защитят работещите, например чрез адаптиране на работното време, увеличаване на приема на течности, защита от слънцето и др.

Също така EU-OSHA публикува и Топлина на работното място — Насоки за работните места, където се предоставят практически насоки за управление на рисковете, свързани с работата в горещини.

Нека запазим хладнокръвие и да се преборим с топлинния стрес на работното място с малко помощ от нашия забавен приятел Напо в... „Твърде горещо за работа!“