Акценти
12/08/2019

Международен ден на младежта за 2019 г.: Промените в образованието означават по-безопасни работни места

photo: greenspc via pixabay.com 

Промени в образованието“ е темата на Международния ден на младежта за 2019 г.

Денят се отбелязва ежегодно на 12 август и има за цел да повишава осведомеността в световен мащаб относно предизвикателствата пред младите поколения.

Всяка година около 120 милиона млади хора достигат трудоспособна възраст. Изграждането на култура на здравословни работни места и инвестирането в компетентностите на младите хора относно трудовата безопасност и здраве са важни предпоставки за техния устойчив професионален живот. EU-OSHA се ангажира да подпомага тези процеси, като предоставя знания относно здравословните и безопасни условия на труд, адаптирани за младите хора и техните учители, и като провежда кампании за здравословни работни места във всички сектори и предприятия.

Вижте нашия раздел за младите работещи лица

Прочетете резюме от последния семинар, посветен на превенцията на мускулно-скелетните смущения сред децата и младите работещи

Напо провежда обучения в областта на безопасността и здравето с усмивка — гледайте неговите филми, предназначени за млади работници

Научете повече за темите и дейностите в рамките на тазгодишния Международен ден на младежта