Международен ден на жената: Работните места могат да помогнат за откриването и подкрепата на жертвите на домашно насилие

Image

© Jose - stock.adobe.com

На 8 март EU-OSHA отново застава в подкрепа на правото на жените и момичетата да живеят и работят без насилие както онлайн, така и офлайн.

Подкрепяме призива на ООН — Жени за борба с насилието срещу жените в цифровото пространство. Възприемането на подход към иновациите и технологиите, който повишава осведомеността на жените относно техните права, е от съществено значение.

Използваме тази възможност, за да публикуваме документ за обсъждане относно последиците от домашното насилие на работното място. Малтретирането засяга здравето, благосъстоянието и производителността на жертвите. Често води до прекъсване на професионалното развитие и може да окаже въздействие и върху колегите и работодателите.

Нашата публикация представя европейските и националните рамки за политиката и предлага конкретни предложения относно мерките на работното място за откриване на жените, изложени на риск, и за подкрепа на преживелите насилие жени.

Ако искате да научите повече за жените и безопасността и здравето при работа, разгледайте нашия раздел по темата и нашите статии в OSHWiki.