Международен ден на жените 2024 г.: инвестиране в жените на работното място

Image

© bnein - stock.adobe.com

На Международния ден на жената за 2024 г. EU-OSHA публикува нов документ за обсъждане, в който се разглеждат свързаните с пола измерения на дистанционната работа и основните предизвикателства, пред които са изправени жените.

Документът хвърля светлина върху последиците на преминаването към дистанционни и хибридни модели на работа, като разкрива непропорционалното въздействие върху благосъстоянието и интеграцията на жените на пазара на труда.

В него се призовава за регулаторни реформи, съобразени с пола, и за допълнителни изследвания на предразсъдъците по отношение на пола във фирмените и националните политики. 

Вижте документа за обсъждане Разглеждане на половото измерение на дистанционната работа: последици за безопасността и здравето на работното място.

Посетете нашия тематичен раздел за Жените и безопасността и здравето на работното място за повече информация.