Инфографика като част от новите ресурси за работа с цифрови платформи

Image

© EU-OSHA

Работата през цифрови платформи обхваща голямо разнообразие от работни места и работници, изправени пред много разнообразни предизвикателства, свързани с безопасността и здравето при работа (БЗР). За да допълни съществуващите ресурси за повишаване на осведомеността за тази приоритетна област на кампанията „Здравословни работни места“, EU-OSHA споделя:

Инфографика, която представя накратко фактите и цифрите, основните сектори, възможностите, предизвикателствата и инициативите, за да се гарантира, че при работата през платформи се зачитат безопасността и здравето на работниците.

Презентация в PowerPoint, която изследва последиците за БЗР от работата през платформи и е достъпна на няколко езика.

Научете всичко, което трябва да знаете за работата през цифрови платформи