You are here

Акценти
04/05/2017

Как промените в ИКТ ще засегнат труда в бъдеще?

EU-OSHA публикува доклад от настоящата си дейност по изготвяне на прогнози. Проектът разглежда начините, по които безопасността и здравето при работа (БЗР) ще бъдат засегнати от промените в информационните и комуникационните технологии и работното място.

В доклада са представени резултатите от първия етап на проекта. Целта е да се набележат и опишат основни тенденции и фактори за промяна. Въз основа на констатациите, на втория етап ще бъдат разработени сценарии на възможни и вероятни визии за трудовата реалност през 2025 г. и за свързаните с това предизвикателства за БЗР.

Искате ли да научите пред какви предизвикателства за БЗР може да бъде изправена Европа през 2025 г. вследствие на ИКТ?

Прочетете доклада „Основни тенденции и фактори за промяна в информационните и комуникационните технологии и работното място“

Научете повече за дейностите на EU-OSHA по изготвяне на прогнози