Акценти

Back to highlights

Как сериозната система за управление на БЗР може да създаде култура на благосъстояние в образователния сектор в Европа

Image

© Pexels

Както за образователните центрове за деца в ранна възраст, така и за университетите и автошколите, в образователния сектор може да има стрес и това да причини влошаване на психическото и физическото благосъстояние. Счита се, че образованието не е сред най-рисковите професионални сектори по отношение на безопасността и здравето, но превенцията на свързаните с работата психосоциални и мускулноскелетни смущения може да бъде от съществено значение. Въвеждането на система за управление на безопасността и здравето при работа (БЗР), включително осведоменост за рисковете и обучение, може да създаде положително благосъстояние на работещите.

В последния доклад на EU OSHA относно образователния сектор в Европа са включени насоки за политиката в различни области на управлението на БЗР.

Вижте доклада и обобщението: Образованието — данни от Европейското проучване за новите и нововъзникващите рискове в предприятията (ESENER)

Научете повече за Въвеждане на БЗР в образованието

Посетете инструмента на ESENER за визуализиране на данните и открийте повече информация относно управлението на БЗР на работните места в Европа