Акценти
27/09/2019

Как да се управляват рисковете от канцерогени по време на работа

© INSHT

Счита се, че ракът е основната причина за свързаните с работата смъртни случаи в ЕС. Голяма част от раковите заболявания може да се дължат на експозиция на канцерогени на работното място. EU-OSHA подписа Пътната карта за канцерогените, с което се ангажира да повиши осведомеността за тези рискове.

В новият информационен лист за  кампанията „Здравословни работни места управляват опасните вещества“  предоставяме практически съвети как да избегнем риска от канцерогени на работното място и прилагаме връзки към полезни материали.

Прочетете информационния лист — съвместен проект на всички партньори в проекта за пътна карта

Посетете интернет страницата накампанията „Здравословни работни места“ 

Открийте още материали и статии за свързаните с работата ракови заболявания