Акценти
16/12/2019

Как цифровизацията засяга безопасността и здравето при работа?

Невероятният потенциал на цифровите технологии преобразява работното място, но какво означава това за безопасността и здравето на работещите? В новата ни брошура се прави кратък преглед на нашата текуща дейност в сферата на цифровизацията — включително на неотдавнашен проект за прогнози — и на нейното въздействие върху безопасността и здравето при работа (БЗР).

В брошурата се подчертава как бихме могли да сведем до минимум потенциалните отрицателни последици за БЗР от цифровизацията. Освен това в нея се посочва как можем да използваме цифровите технологии, за да подобрим превенцията на работното място.

Научете повече за въздействието на цифровизацията върху БЗР в нашата брошура

Вж. езиковите версии на Резюме — Прогнози за нови и нововъзникващи рискове за безопасността и здравето при работа във връзка с цифровизацията до 2025 г.

Посетете нашия раздел за цифровизацията, за да научите повече относно проекта ни за прогнози

Разгледайте доклада „Променящият се характер на работата и уменията в ерата на цифровите технологии“, публикуван от службата на Европейската комисия за наука и знания.