You are here

Акценти
25/01/2018

Как може да се гарантира здравето и безопасността на работниците в микро- и малките предприятия? Експерти се събират, за да извлекат ползи от добрите практики

Как да гарантираме безопасността и здравето на работниците в микро- и малки предприятия (ММП) е водещата тема в дневния ред на семинара на EU-OSHA, в който участват водещи експерти и политици от областта на здравето и безопасността.

Комисар Мариане Тейсен обсъжда заедно с Управителния съвет на EU-OSHA и други заинтересовани страни последните резултати от проекта за ММП, които вече са обобщени в два самостоятелни доклада.

В докладите е отделено място за примери от добрата практика на различни държави от ЕС, набляга се на основните фактори за успех и предизвикателствата, както и на важната роля на посредниците за успешното прилагане на схеми и инструменти за подкрепа като OiRA, които целят подобряване на безопасните и здравословните условия в ММП.

Прочетете съобщението за пресата

Прочетете докладите, за да се запознаете с най-новите резултати

Научете повече за предизвикателствата, пред които са изправени европейските ММП в областта на БЗР