Начини за постигане на напредък в спазването на регламентите в областта на безопасността и здравето при работа: преглед на стратегията на Норвегия

Image

© Volodymyr Shevchuk / stock.adobe.com

Бързите промени в света на труда поставят много предизвикателства по отношение на спазването на правилата за безопасност и здраве при работа (БЗР). Подобряването на този показател е дългосрочна цел на европейско и национално равнище.

EU-OSHA анализира състоянието на националните стратегии и действията, предприети в подкрепа на спазването на законодателството в областта на БЗР в пет различни държави, и току-що пусна първата си поредица от публикации, посветени на Норвегия: изчерпателен доклад, проучвания по конкретни случаи и обзори на политики.

Органът за инспекция по труда и други заинтересовани страни, като например службите за превенция в Норвегия, се промениха много през последните години, включително през периода на пандемията, по отношение на насърчаването и прилагането на законодателството в областта БЗР.

Повече можете да научите от материалите относно подхода на Норвегия към спазването на правилата в областта на БЗР.

Вижте нашия тематичен раздел „Подобряване на спазването наразпоредбите в областта на БЗР“.