Акценти
09/12/2019

Среща на високо равнище на кампанията „Здравословни работни места“ за 2019 г. — предоставяме ви протоколи и записи от конференцията

 © EU-OSHA / Fernando Aramburu

Двудневното събитие, проведено в Билбао, събра на едно място създателите на политики, социалните партньори, фокусните точки на EU-OSHA, официалните партньори на кампанията, медийните партньори и други заинтересовани страни, за да бъде отбелязан краят на кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества“.

Наградите за добри практики в областта на здравословните работни места бяха раздадени на изключително емоционална церемония, а делегатите обмениха добри практики, обсъдиха извлечените поуки и затвърдиха ангажимента си да се борят с бъдещите предизвикателства заедно.

Предлагаме ви резюме от конференцията, записи от всички сесии, презентации и снимков материал.