You are here

Акценти
09/10/2017

Наближава Срещата на високо равнище — 2017 г. за здравословни работни места

Срещата на високо равнище за здравословни работни места, с която се отбелязва заключителната част на кампанията за 2016—2017 г. „Здравословни работни места за всички възрасти“, ще се проведе на 21 и 22 ноември в Билбао, Испания. Водещи европейски експерти и отговорни за вземането на решения лица ще обсъдят резултатите от двугодишната кампания и ще обменят добри практики с цел насърчаване на остаряването в добро здраве на работното място.

Едновременно с това, EU-OSHA и партньорите ѝ празнуват два важни юбилея: 20 години от създаването на Напо — нашия анимационен партньор в насърчаването на безопасните и здравословни работни места — и 10 години от въвеждането на схемата за партньорство за кампаниите на EU-OSHA.

Повече за Срещата на високо равнище за здравословни работни места

Кой е Напо?

Кои са нашите официални партньори на кампанията?