Акценти
21/07/2020

Здраве и безопасност на застаряващите работници: всеобщ приоритет

© Cristina Vatielli

За Европа не е новост, че работната сила застарява и намалява: до 2030 г. се очаква работниците на възраст 55—64 години да достигнат 30 % или повече от заетите лица. Същевременно много работници напускат пазара на труда доста преди да достигнат пенсионна възраст.

Устойчивите решения за гарантиране на безопасни, здравословни и справедливи условия още от началото на трудовия живот са от ключово значение за спиране на този негативен процес и за дългосрочно повишаване на производителността.

В подкрепа на развитието на политиката в тази важна област преди няколко години EU-OSHA осъществи проект, в рамките на който бе извършен задълбочен анализ на политиките и инициативите за борба със застаряването на работната сила в Европа.

Запознайте се с проекта „По-безопасна и по-здравословна работа на всяка възраст — безопасност и здраве при работа в контекста на застаряването на работната сила“ и различните свързани с него публикации

Научете повече за това как европейските държави се справят с предизвикателствата, свързани с БЗР, като се запознаете с нашия инструмент за визуализиране на данни за застаряването на работната сила и БЗР, публикуван през 2017 г.

Помогнете ни да популяризираме здравословните работни места за всички възрасти — използвайте и споделете практическите материали, осигурени чрез кампанията от 2016—2017 г. „Здравословни работни места за всички възрасти“