Акценти
18/07/2019

Добро здраве без мускулно-скелетни проблеми от ранна възраст: публикувано е резюме от семинара

@Annie Spratt on Unsplash

EU-OSHA в сътрудничество с ENETOSH (Европейската мрежа за образование и обучение по безопасност и здраве при работа) организира семинар, посветен на проблема с мускулно-скелетните смущения (МСС) сред младежите и работещите лица. Семинарът беше организиран в рамките на проекта за общ преглед на безопасността и здравето при работа (БЗР) във връзка с МСС и с оглед на предстоящата кампания за здравословни работни места „Облекчете товара“, която ще стартира през октомври 2020 г.

Събитието беше използвано за увеличаване на осведомеността относно необходимостта от поддържане на добро здраве без мускулно-скелетни проблеми от ранна възраст. В рамките на малки групи, ръководени от експерти, участниците обмениха идеи в четири различни области: изследователска дейност, политика (БЗР — ергономия), практика (включване на БЗР в образованието) и комуникации (възприемане на собственото си тяло).

Прочетете докладите с основните заключения на всяка работна група

Научете повече за предотвратяването на мускулно-скелетните смущения

Прочетете практическото ръководство за малки предприятия Психологически рискове, стрес и мускулно-скелетни смущения