Бъдещето на труда: какво казват експертите за въздействието на дроновете върху БЗР?

Image

© jordi - stock.adobe.com

Като част от нашата дейност за разкриване на възникващите рискове за безопасността и здравето при работа (БЗР), представяме нов документ за обсъждане относно безпилотните въздухоплавателни средства (или дронове) на работните места и последиците за безопасността, здравето, неприкосновеността на личния живот и отговорността и преодоляването на нововъзникващите рискове.

В документа се разглеждат проблемите, свързани с безопасността и здравето при работа с БВС, посочват се пропуските в изследванията и се предлагат практически препоръки за заинтересованите страни за разрешаване на проблемите на работното място и насърчаване на непрекъснатия напредък в тази област.

Прегледайте и резюмето на семинара на координационните центрове: Експертни документи за обсъждане на бъдещето на труда и БЗР и други наши експертни документи за обсъждане на бъдещето на труда.

Интересувате ли се от цифровизацията и новите начини на работа? Следвайте кампанията „Здраве и безопасност при работа в цифровата ера“ на EU-OSHA!