Акценти
15/05/2019

Бъдещата роля на големите информационни масиви и изкуствения интелект за работните места в Европа

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

Големи информационни масиви се използват все по-често в комбинация с технологиите за машинно самообучение на работните места в Европа. В два нови документа с прогнози се разглеждат ползите и потенциалните рискове от използването на подобни цифрови разработки в областта на здравето и безопасността на работното място. Първата статия — за използването на големите информационни масиви за проверка на ефективността — е посветена на избора на обекти за инспекциите на здравословните и безопасни условия на труд.

Във втората статия се посочва къде и как се прилага изкуственият интелект (ИИ), напр. при взимане на решения на работното място във връзка с човешките ресурси (анализ на профили и процедури за набиране на персонал), роботи с ИИ; чат ботове в помощните центрове или технологии за преносими устройства в производствени поточни линии. И двамата автори стигат до заключението, че съчетанието на човешки и изкуствен интелект е най-добрата възможност за развитие.

Те предлагат начини за управление на най-важните рискове. Трябва да се подчертае, че технологиите сами по себе си не пораждат ползи или рискове за БЗР, но прилагането им създава отрицателни или положителни условия.

Прочетете статиите за бъдещата роля на големите информационни масиви за ефективността на инспекциите и за ползите и рисковете от ИИ за работните места в Европа.

Разгледайте допълнителната информация на EU-OSHA за цифровизацията и безопасността и здравето при работа