Борба с професионалните ракови заболявания: запознайте се с методологията на проучването на експозицията на работниците

Image

© ECL

С оглед на Европейската седмица за борба с рака, която се провежда от 25 до 31 май, EU-OSHA публикува допълнителни материали от изследвания, които допринасят за борбата срещу професионалните ракови заболявания. След първите резултати от проучването на експозицията на работниците (WES) относно рисковите фактори, свързани с професионалните ракови заболявания в Европа, сега Агенцията публикува подробен методологичен доклад.

Въз основа на австралийското проучване на професионалната експозиция и с помощта на иновативен инструмент (OccIDEAS), WES е адаптиран към обстоятелствата в Европа и се провежда в шест държави. Събраните данни са проверени и претеглени по няколко начина така, че да се получат висококачествени, последователни и безпристрастни резултати.

В новопредставения материал можете да намерите също така подробности относно критериите за включване на обхванатите в проучването рискови фактори за ракови заболявания, например информация за веществата, последиците за здравето и свързаното с това законодателство.

Запознайте се с Методологичния доклад

Разгледайте тематичния раздел за WES

Научете повече от нашата статия в OSHwiki относно методологията на проучването на експозицията на работниците