Акценти
30/05/2020

Експозиция на рискови фактори за ракови заболявания на работното място — ново проучване в Европа

Европейската седмица за борба с рака — от 25 до 31 май — повишава осведомеността относно превенцията на рака, достъпа до лечение и подкрепата за хората, преживели раково заболяване.

EU-OSHA ще отбележи седмицата, като представи плановете си за нова инициатива Worker Survey on Exposure to Cancer Risk Factors in Europe („Проучване на експозицията на рискови фактори за ракови заболявания сред работниците“). В проучването е събрана надеждна информация за експозицията на работното място, с която очакваме да попълним пропуските в наличните данни за най-големите рискове за здравето, свързани с работата, в Европа.

Събраната информация ще предостави точна и изчерпателна картина на настоящите рискове и ще помогне за изграждане на превантивни мерки в бъдеще. Подготвителната дейност по проучването вече започна, като EU-OSHA планира да публикува първите резултати през 2023 г.

Прочетете прегледа на проекта за новото проучване

Посетете раздела на уебсайта ни за проучването и за раковите заболявания, свързани с работата

Научете повече за Европейската седмица за борба с рака