Разгледайте новия уебсайт на кампанията на вашия национален език — „Безопасен и здравословен труд в цифровата ера“.

Image

Новият уебсайт за предстоящата кампания „Здравословни работни места“ за периода 2023—2025 г., посветена на цифровите технологии на работното място, вече е готов. На разположение са множество ресурси и информация за тази кампания, можете да се запознаете с рисковете и ползите от цифровизацията на работното място и да разберете как да гарантирате безопасността и здравето на работещите.

Научете как да се включите и да подобрите знанията си по темата преди официалното стартиране през октомври 2023 г. Но не спирайте да проверявате редовно новия уебсайт, тъй като тепърва предстои да се появят още много функции и инструменти на няколко езика!

Останете на линия и посетете уебсайта на кампанията. Вече е на разположение на 25 езика!