Акценти
07/02/2019

Запознайте се с нашата многоезична инфографика за опасните вещества

EU-OSHA представя интерактивна инфографика в подкрепа на кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества“.

С нейна помощ потребителите ще открият факти и данни за рисковете от опасните вещества за работниците и за ползите от контролирането им. Лесна е за ползване и включва основните точки, като опасностите от канцерогени на работното място и рисковете за определени групи боравещи с тях лица.

Разгледайте инфографиката за опасни вещества (достъпна на 25 езика)

Посетете уебсайта на кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества“