Запознайте се с най-важните моменти от срещата за партньорство в рамките на кампанията на ЕС — резюмето, снимките и записите вече са достъпни!

Image

© PaulineCaplet

На партньорската среща на кампанията „Здравословни работни места“, която се проведе на 21 септември за първи път като хибридно събитие в Брюксел и онлайн, се събраха международни и европейски фирми и организации, за да обсъдят кампанията за 2023—2025 г. „Безопасен и здравословен труд в цифровата ера“, включително ползите от присъединяването към каузата.  

Освен участието на високопоставени представители на Европейската комисия и Европейския парламент, програмата включваше презентации на данните и научните изследвания, залегнали в основата на кампанията, и на ползите от това да станете официален партньор на кампанията. Дългогодишни поддръжници на кампанията, например Европейската конфедерация на профсъюзите, Конфедерацията на европейския бизнес (Business Europe), Сименс и Европейската мрежа на професионалните организации по безопасност и здраве при работа (ENSHPO), споделиха положителния си опит от миналото и бъдещите си планове за участие в кампанията и разпространяване на посланията ѝ.  

Достъп до резюмето на срещата, видеозапис, снимки и презентации

Научете повече за предложението за партньорство в рамките на кампанията и как да кандидатствате