Акценти
17/06/2019

Изпълнителният директор на EU-OSHA говори за професионалните ракови заболявания в интервю на Euronews

В най-новия епизод на „Real Economy“ Euronews разглежда опасностите във връзка с работната среда в Европейския съюз, като поставя акцент върху професионалните ракови заболявания. Епизодът включва интервю с изпълнителния директор на EU-OSHA д-р Криста Седлачек и пример за добра практика от сектора на дървообработването.

Професионалните ракови заболявания са една от най-големите здравни заплахи за работните места в цяла Европа и са причината за най-много свързани с работата заболявания и смъртни случаи. Чрез настоящата си кампания „Здравословни работни места“ за 2018—2019 г. EU-OSHA допринася в значителна степен за преодоляването на свързаните с работата ракови заболявания в съответствие с ценностите на Европейския стълб на социалните права.

Гледайте интервюто във видеото (налично на 12 езика)

Научете повече относно европейската инициатива за предоставяне на информация относно канцерогените — Пътна карта за канцерогените

Използвайте инструментите OiRA — специфични за сектора решения за микро- и малки предприятия с цел извършване на оценка на риска