You are here

Акценти
03/10/2017

Европейската седмица през 2017 г. — идеалният момент да бъдат подкрепени по-безопасни и по-здравословни работни места за всички възрасти!

По време на Европейската седмица за безопасност и здраве при работа през 2017 г. ще се организират събития и дейности за повишаване на осведомеността в цяла Европа, които имат за цел насърчаване на балансиран труд и остаряване в добро здраве.

Седмицата (23—27 октомври) в рамките на кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“ е идеална възможност за активно участие на публичните органи, частните дружества и гражданите.

Брошурата „Награди за добри практики за здравословни работни места за 2016—2017 г.“ във всички езикови версии ще излезе точно преди европейската седмица. В нея са представени 18 примера от практиката на европейски предприятия и организации, които са въвели иновативни методи за управление на безопасността и здравето при работа с цел насърчаване на остаряване в добро здраве на работа.

Запознайте се с дейностите, планирани за европейската седмица, участвайте активно и не забравяйте да споделите събитието във вашата мрежа във Facebook. Помогнете ни да подкрепим по-безопасни и по-здравословни работни места за всички европейци!

Научете за събитията във вашата страна

Прочетете брошурата „Награди за добри практики за здравословни работни места за 2016—2017 г.“

Споделете събитието във Facebook