You are here

Акценти

22/03/2018

EU-OSHA търси да събере обратна информация относно своите дейности и постигнати резултати се цел повишаване на значимостта на своята работа в бъдеще. Можете да ни помогнете в това начинание, като попълните този кратък въпросник, който ще ви отнеме не повече от 15 минути.

Анкетата се провежда за ЕU-OSHA от консорциум между ICF и GfK. Анкетата може да се попълни на английски, френски, немски, италиански и испански език.

20/03/2018

EU- OSHA приканва европейските и международните предприятия и организации да станат официални партньори на кампанията за 2018—2019 г. — Здравословните работни места управляват опасните вещества.

14/03/2018

Според последните оценки свързаните с работата заболявания са причина за около 200 000 смъртни случая в Европа всяка година. Свързаните с работата здравословни проблеми и увреждания струват на Европейския съюз 476 милиарда евро годишно, които биха могли да бъдат спестени посредством правилни стратегии, политики и практики във връзка с безопасността и здравето при работа (БЗР). Повишаването на осведомеността относно тези заболявания, включително за свързани с работата ракови заболявания, е приоритет за Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ЕU-OSHA).

12/03/2018

В нов доклад, в който са анализирани констатациите от Второто европейско проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове (ESENER-2), се прави общ преглед на практиките в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР). Както се изтъква в доклада, въпреки че традиционните рискове за безопасността на работното място в по-голямата си част се управляват добре в цяла Европа, не може да се каже същото за рисковете за здравето и психосоциалните рискове.

08/03/2018

На международния ден на жените, 8-и март, EU-OSHA информира за рисковете и последиците от тях за здравето на жените що се отнася до управлението на безопасността и здравето при работа, като акцентираме върху положението на трудово заетите жени в напреднала възраст.

Благосъстоянието на жените на работа може да бъде нарушено от полови различия, водещи до липса на възможности за професионално развитие за жените. Освен това по време на професионалния си живот жените като цяло, и по-възрастните жени в частност, са изложени на различни рискове в сравнение с мъжете на същите позиции. 

06/03/2018

Наближава началото на кампанията за 2018—2019 г. — „Здравословните работни места управляват опасните вещества“ На 20 март в Брюксел ще се проведе среща на партньорите в кампанията на EU-OSHA, в която ще участват европейски и международни организации, предприятия и медийни партньори, желаещи да станат партньори в кампанията или да подновят партньорството си.

Събитието им предоставя идеалната възможност за контакти и обмен на идеи как активно да се насърчат целите на кампанията чрез техните дейности.

13/02/2018

Опасните вещества все още са сериозен проблем, свързан с безопасността и здравето на работното място, който засяга милиони работници в Европа. Но мащаба на експозицията и свързаните рискове често се подценяват или пренебрегват.

Предстоящата кампания на EU-OSHA „Здравословните работни места управляват опасните вещества“ отправя предизвикателство към често срещани погрешни схващания, повишава осведомеността за рисковете и разпространява добри практики и ресурси за ефикасно управление на опасни вещества на работното място.

02/02/2018

Присъединете се към нас на #Световнияденнарака, за да повишим осведомеността за раковите заболявания — основната причина за свързани с работата смъртни случаи в ЕС — и за това колко е важно да ги предотвратим.

Наскоро EU-OSHA организира семинар на тема рехабилитация и връщане на работа след раково заболяване. Добрите политики в областта имат съществен принос за успешното връщане на работа на хората, преживели раково заболяване.

25/01/2018

Как да гарантираме безопасността и здравето на работниците в микро- и малки предприятия (ММП) е водещата тема в дневния ред на семинара на EU-OSHA, в който участват водещи експерти и политици от областта на здравето и безопасността.

Комисар Мариане Тейсен обсъжда заедно с Управителния съвет на EU-OSHA и други заинтересовани страни последните резултати от проекта за ММП, които вече са обобщени в два самостоятелни доклада.

01/01/2018

На 1 януари 2018 г. България поема председателството на Съвета на ЕС от Естония. Настоящата председателска тройка, която включва и Австрия, ще продължи да изпълнява своята съвместна програма.

По време на председателството си, България ще наблегне на три ключови теми: единодушие, конкурентоспособност и сплотеност.

Научете повече за българското председателство

Pages