Акценти

Back to highlights

Европейски ден на езиците — нека здравето и безопасността при работа придобият значение за вас

Image

© Council of Europe

Европейският ден на езиците се отбелязва всяка година на 26 септември, като се подчертава езиковото богатство на Европа и се насърчават езиковото многообразие и изучаването на езици. Езиковото многообразие е също така в центъра на дейностите на EU-OSHA. Можете да разгледате новините, тематичните раздели и материалите за кампанията „Здравословни работни места“ на повече от 20 езика.

На този уебсайт с факти и забавни материали ще намерите плакати, игри, викторини и цитати

Включете се в онлайн събитието „Езиковите умения в услуга на младежта“, организирано от Европейската комисия в рамките на Европейската година на младежта

Участвайте в събития във вашата страна