Акценти
26/02/2019

Работата на EU-OSHA продължава да бъде високо ценена сред заинтересованите страни

Съгласно резултатите от проучването на удовлетвореността сред заинтересованите страни през 2018 г. EU-OSHA продължава да предоставя качествени услуги, като нивата на удовлетвореност надминават тези от 2016 г. 89 % от заинтересованите страни са на мнение, че EU-OSHA се концентрира върху правилните приоритети в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР), а 87 % посочват, че EU-OSHA добавя стойност към дейността на националните организации по БЗР. Респондентите са основно посредници по въпросите на труда и автори на политики, както в ЕС, така и извън него, като 86 % са от държавите — членки на ЕС.

Почти всички респонденти (93 %) твърдят, че са използвали работата на Агенцията за поне една от своите цели. Най-честото приложение е било в борбата с проблеми на безопасността и здравето на ниво предприятие или работна среда.

В допълнение работодателите признават усилията на EU-OSHA да допринася за повишаване на осведомеността и за намиране на решения във връзка с рисковете за БЗР, с което ефективно се подобряват условията на труд. 

Разгледайте пълната версия в презентацията EU-OSHA Stakeholder Satisfaction Survey 2018 („Проучване на EU-OSHA на удовлетвореността сред заинтересованите страни през 2018 г.“)