Акценти
20/02/2019

В новия учредителен регламент на EU-OSHA се признава досегашната работа и бъдещото значение на Агенцията

EU-OSHA приветства своя нов учредителен регламент, които влиза в сила на 20 февруари 2019 г.

На 25-та годишнина на EU-OSHA, в новия регламент се признава ключовата роля на агенцията от създаването ѝ през 1994 г. насам в/за? превръщането на Европа в по-безопасно и по-здравословно място за работа. В регламента се взема предвид колко бързо се променя заетостта и се потвърждава ясно значението, което EU-OSHA ще продължава да има в бъдеще. Регламентът е хармонизиран с регламентите на други агенции на ЕС под юрисдикцията на ГД „Трудова заетост“ и въвежда няколко съществени изменения.

Научете повече за новия учредителен регламент на EU-OSHA

Разгледайте нашата уебстраница, посветена на 25-та годишнина