Акценти
11/03/2019

Основният фактор за успеха на EU-OSHA е мрежата от партньори на Агенцията

Широката мрежа от партньори на EU-OSHA и тясното сътрудничество с повече от 30 страни допринесоха за насърчаване на култура на превенция на риска в Европа през последните 25 години.

Въпреки че ситуацията се усложни след значителното разширяване на ЕС през 2004 г., EU-OSHA продължи да подпомага усилията на всички държави членки да постигнат своята визия за БЗР. Ефективно сътрудничество с националните фокусни точки и тристранните им мрежи, както и изграждане на стабилни отношения с други партньори, са средствата, чрез които Агенцията осигурява по-безопасни, по-здравословни и по-производителни работни места в Европа.

Прочетете новата статия, за да научите повече за отношенията с нашите партньори и с държавите — членки на ЕС

Научете за разширяването на ЕС