Акценти
12/02/2020

Конференцията относно бъдещето на труда поставя акцент върху значението на БЗР.

Image by Albert Dezetter from Pixabay

На 12 февруари изпълнителният директор на EU-OSHA, Д-р Криста Седлачек, ще присъства на международната конференция „Бъдещето на труда. Предизвикателства и възможности за безопасността и здравето при работа“ (Future of work. Challenges and opportunities for occupational health and safety). Д-р Седлачек ще участва в експертната дискусия „От изследвания към насочени към действия политики“ (From research to action oriented policies). В речта си ще засегне темата за възникващите рискове във връзка с химическите вещества и борбата с тях, като освен това ще представи кампанията на EU-OSHA за мускулно-скелетните смущения.

Събитието се организира от Националния осигурителен институт за трудови злополуки в Италия (INAIL) и Международния комитет за здраве на работното място (ICOH). Посещава се от специалисти на международно ниво и се обсъждат предизвикателствата в постоянно променящата се среда на труд, като се набляга на значението на безопасността и здравето при работа в условията на демографски промени, промени на пазара на труда и бързо технологично развитие.

Научете повече за събитието