Акценти
26/03/2019

Партньорите на EU-OSHA в кампанията обменят добри практики за справяне с опасни вещества — излезе резюме на събитието!

Партньорите в кампанията на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) „Здравословните работни места управляват опасните вещества“ и други експерти се събраха на двудневна среща в Брюксел с цел обмен на знания и опит. На семинарите и пленарните сесии участниците обсъдиха начини за справяне с експозицията на канцерогени и други опасни вещества на работното място. Значението на мултидисциплинарните усилия в областта на безопасността и здравето при работа, ефективните системи за оценка на риска и активната комуникация на всички равнища бяха сред обхванатите теми.

Със събитието се отбелязаха 10 години партньорства в рамките на кампании. Най-дългогодишните официални партньори в кампанията и най-активните медийни партньори на EU-OSHA през 2018 г. бяха почетени от агенцията заради изключителния им принос в кампаниите за здравословни и безопасни работни места .

Научете мнението на експертите, като прочетете резюмето от срещата и презентациите

Следете събитието в Twitter и разгледайте снимките 

Запознайте се с нашите инструменти и ресурси за управление на опасните вещества на работното място