Акценти
16/01/2020

EU-OSHA е пример за успех, заявява комисарят на ЕС по въпросите на работните места и социалните права

Непрекъснато променящият се свят на труда носи нови рискове за безопасността и здравето на работниците и затова трябва да общуваме и да обменяме добри практики между предприятията и държавите членки, насочени към фирмите, центровете на компетенции и производствата на местно ниво. Във видео обръщение до EU-OSHA, членът на Европейската комисия, отговарящ за работните места и социалните права, Никола Шмид, признава приноса на Агенцията за предлагане на предприятията на онлайн инструменти за оценка на риска и съдействието на Европейската комисия за прогнозиране на нови и възникващи рискове. В допълнение той подчертава ефикасността на нашата мрежа от фокусни точки за популяризиране на знанията и на мерките в полза на безопасността и здравето при работа на национално ниво.

Агенцията трябва да играе водеща роля за привличане на вниманието към бъдещите предизвикателства пред работните места в Европа, например последствията от цифровизацията, застаряването на работната сила и новите видове заетост, заключава г-н Шмид.

EU-OSHA приветства г-н Шмид с началото на мандата му начело на дейността в областта на БЗР и оценява високо похвалните му думи за нашата работа през последните 25 години.

Гледайте видео обръщението до EU-OSHA на Никола Шмит, членът на Европейската комисия, отговарящ за работните места и социалните права