Акценти
04/02/2019

EU-OSHA отбелязва Световния ден за борба с рака, като обявява проучване за експозицията на рискови фактори за развитие на рак на работното място

Ракът е една от основните причини за свързани с работата смъртни случаи в Европа. За защита на работещите хора и борба със свързаните с работата ракови заболявания имаме нужда от надеждни и сравними данни относно експозицията на рискови фактори за развитие на рак в Европа.

На Световния ден за борба с рака EU-OSHA има удоволствието да обяви, че тристранният Управителен съвет на Агенцията е дал одобрението си през 2020 г. да се започне работа по компютърно подпомогнато телефонно проучване, за да се определи експозицията на работещите хора на рискови фактори за развитие на рак.

Прочетете доклада и обобщаващия доклад относно проучването за осъществимост на телефонно проучване.

Прочетете нашия обобщаващ доклад относно политиките, инициативите и добрите практики за трудова рехабилитация и връщане на работа след раково заболяване (достъпен на 14 езика).

Намерете полезни съвети за работодатели относно връщането на работа на работници, диагностицирани с раково заболяване (достъпен на 25 езика).