Акценти
03/12/2019

EU-OSHA е насочена към бъдещето и към постигането на повече успехи през идните години

Тъй като годината, през която EU-OSHA чества 25-тата си годишнина отива към своя край, в нашата последна статия от поредицата ние разглеждаме действията, които Агенцията извършва, за да предвиди нови и нововъзникващи предизвикателства пред безопасността и здравето на работниците.

През 2005 г. EU-OSHA създаде Европейския център за наблюдение на риска, който да събира надеждни данни относно промените в работата и потенциалното им въздействие върху безопасността и здравето при работа (БЗР). Тази дейност се продължава с извършването на редица прогнозни проучвания. Актуални теми включват „зелени“ работни места и цифровизация.

Тези проекти имат за цел да информират създателите на политики и други заинтересовани страни за това, че е необходимо те да се погрижат за това навременно и ефективно да се предотвратят бъдещите предизвикателства, свързани с БЗР.

Прочетете последната ни статия по повод нашата 25-та годишнина, свързана с това как EU-OSHA предвижда бъдещите предизвикателства

Посетете раздела за нововъзникващи рискове на нашия уебсайт, за да научите повече

Прочетете пълната серия от статии по повод 25-та ни годишнина, публикувани през 2019 г.