EU-OSHA допринася за глобалната дискусия по въпросите на БЗР в Международната комисия за здраве на работното място (ICOH) през 2024 г.

Image

© ICOH

С участието си в 34-ия Международен конгрес по здраве при работа (ICOH) в Маракеш EU-OSHA подчертава колко е важно да се запази приоритета на безопасността и здравето при работа (БЗР).

EU-OSHA ще анализира състоянието на БЗР в Европа в рамките на симпозиум и ще обсъди резултатите от проучването на експозицията на работниците на рискови фактори за рак, а също ще организира и информационен щанд, представящ на участниците в конгреса кампанията Здраве и безопасност при работа в цифровата ера

Глобалното сътрудничество за въздействие върху БЗР и жените и здравето на работното място са някои от другите дискусии, към които EU-OSHA ще се присъедини. Освен това нашият изпълнителен директор ще участва в Глобален форум за политики.

Допълнителна информация