Акценти

Back to highlights

EU-OSHA отбелязва многоезичието по случай Европейския ден на езиците

Image

Множеството езици на Европа са средство за постигане на по-добро разбирателство между различните култури и важен елемент от богатото културно наследство на континента. Всяка година на 26 септември се отбелязва Европейският ден на езиците, инициатива на Съвета на Европа съвместно с Европейската комисия.

Многоезичието е в основата на ежедневната дейност на EU-OSHA — благодарение на него ние разпространяваме посланията си възможно най-широко. Поддържаните от EU-OSHA многоезичен специализиран речник на терминологията в областта на безопасността и здравето (БЗР) и глосари относно мускулно-скелетните смущения и опасните вещества съдържат работен речник и определения за най-често използваните понятия в областта на 25 езика.

Преглед на събитията в Европа за отбелязване на Европейския ден на езиците

Включете се в действието, оценете езиковите си умения и открийте забавни страници

Share this on: