EU-OSHA и Напо ви пожелават весели празници с допълнителна доза безопасност и здраве

Image

© EU-OSHA

Искаме да благодарим на нашата ангажирана мрежа от национални фокусни точки, социални партньори, партньори на кампанията, заинтересовани страни и приятели. Само ако работим заедно, можем да гарантираме, че работните места в Европа и извън нея ще са защитени сега и в бъдеще. Наистина ценим вашата силна подкрепа.
С поглед към 2024 г. очакваме текущото ни сътрудничество да мотивира и подпомага предприятията и организациите в насърчаването на благосъстоянието на техните служители и на култура на превенция на риска в нашия все по-цифровизиран свят на труда.

Сърдечни пожелания на всички за весели празници и щастлива Нова година!