Акценти

Back to highlights

Проучването ESENER изтъква цифровите технологии и COVID-19 като нови предизвикателства пред управлението на безопасността и здравето

Image

© EU-OSHA

Цифровизацията ясно се очертава като нововъзникващ проблем в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР) в Европейското проучване сред предприятията относно новите и възникващите рискове (ESENER) за 2019 г. Но въпреки все по-широкото използване на роботи, лаптопи, смартфони или носими устройства, на по-малко от едно от всеки четири работни места (24 %) се обсъжда потенциалното въздействие на тези технологии върху безопасността и здравето на служителите.

Допълнителни предизвикателства са свързани с психосоциалните рискове и работните практики, изменени от COVID-19, както е установено в последващи проучвания. Решенията включват по-голямо участие на служителите за определяне и предотвратяване на рисковете, както и законодателство, което да стимулира спазването на правилата за безопасност и здраве при работа.

В обзорния доклад за ESENER 2019 са разгледани тези теми, като са използвани данни, взети от над 45 000 респонденти от работни места от всякакви мащаби и сектори в 33 европейски държави. ESENER предоставя водещ инструмент за мониторинг на управлението на БЗР и източник на информация от първа ръка за европейските и националните политици.

Прочетете обзорния доклад и резюмето

Щракнете тук за техническото приложение