Акценти
05/09/2019

ESENER: обзор на управлението на БЗР в Европа

 © EU-OSHA / Michel Wielick, Netherlands

Проучването ESENER на EU-OSHA ни помага да разберем как работните места в Европа се отнасят към въпросите на здравето и безопасността и какви мерки се предприемат за насърчаване на благосъстоянието на служителите. Резултатите от проучването се превърнаха в ценен източник на информация за авторите на политики на национално и общоевропейско равнище.

Прочетете нашата статия по повод 25-ата годишнина на проучването на тема ролята на ESENER в дейността на EU-OSHA

Посетете раздела относно ESENER на нашия уебсайт

Запознайте се с констатациите на ESENER чрез нашето Интерактивно табло на проучването