Акценти
08/05/2020

ESENER 2019: констатации от проучване на работните места, публикувани в навечерието на Деня на Европа

© EU-OSHA 

EU-OSHA представя основните констатации на изданието за 2019 г. на Европейското проучване за новите и нововъзникващите рискове в предприятията (ESENER), което показва основните рискови фактори, отчетени на работните места в Европа — мускулно-скелетните смущения и психосоциалните рискове.

В проучването участваха повече от 45 000 дружества от 33 държави, които отговориха на въпроси в различни области на безопасността и здравето при работа (БЗР), включително нововъзникващия проблем с цифровизацията.

ESENER 2019 е безценен източник на информация за създателите на политики, тъй като представя актуална картина на осведомеността относно риска и управлението на БЗР на работните места в Европа, както и сравнение с констатациите от ESENER 2014.

Прочетете нашето съобщение за пресата с подкрепата, изразена от Европейския комисар Шмид

Разгледайте резюмето на основните констатации в нашия информационен документ за ESENER 2019.

Вижте визуалното представяне на данните за ESENER и разгледайте данните за 2009 г. и 2014 г. (скоро ще бъдат достъпни и резултатите за 2019 г.)