Акценти
08/06/2020

Резултатите от ESENER 2019 вече са достъпни под формата на интерактивно визуализирани данни

Photo by Andreeew Hoang on Unsplash

Най-новите данни от изданието за 2019 г. на Европейското проучване за новите и нововъзникващите рискове (ESENER) са добавени в инструмента за визуализиране на данни от ESENER.

За първи път става възможно сравнението между резултатите от ESENER 2019 и ESENER 2014 на европейско и национално ниво, по сектор на дейност и размер на предприятията.

В ESENER 2019 са събрани данни от предприятия в 33 европейски държави относно начините на управление на безопасността и здравето при работа (БЗР) и в частност психосоциалните рискове. Целта е да се определят пречките и задвижващите сили за доброто управление на БЗР, както и по-добре да разберем нуждите на предприятията от подкрепа.

Пособието е с безплатен достъп, интерактивно и многоезично, и представя резултатите от проучването по достъпен начин. Можете да се ориентирате по въпросите на проучването и да сравнявате резултатите между държавите с помощта на визуални графики и карти. Освен това лесно можете да обменяте и експортирате данни.

Използвайте интерактивния инструмент за преглед и сравнение на данните за 2019 г.

Най-новите резултати ще намерите и в резюмето на политиките от ESENER 2019