You are here

Акценти
26/07/2017

Новоъзникващите рискове — да действаме днес, за да имаме безопасни и здравословни работни места в бъдеще

За да научите повече за нашата работа в тази важна област, посетете раздела за нововъзникващите рискове на уебсайта на ЕU-OSHA. Новите и нововъзникващите рискове — причинени например от нови форми на работа или от иновативни работни процеси — се прогнозират и анализират от нашия Европейски център за наблюдение на риска.

Сред разгледаните теми са: безопасност и здраве на работещите на екологични работни места, управление на наноматериалите на работното място и нови тенденции в ИКТ и цифровизация на работата.

Нашите прогнозни проекти разглеждат бъдещето на труда и това как промените ще засегнат безопасността и здравето. Извършените вследствие на тях изследвания могат да помогнат на експертите и на авторите на политики да намерят начини да гарантират бъдеще с по-малко опасности и без здравословни проблеми за работещите в Европа.

В раздела са включени също документи за обсъждане с експерти по теми като краудсорсинг, роботика, допингови средства, триизмерен печат и технологии за наблюдение.

Посетете раздела за нововъзникващите рискове на уебсайта