Ефективно прилагане на интелигентни цифрови системи за наблюдение на безопасността и здравето на работното място и приобщаване

Image

© sitthiphong - stock.adobe.com

Интелигентните цифрови системи за наблюдение на безопасността и здравето при работа (БЗР) използват цифрови технологии за наблюдение на рисковете на работното място и предотвратяване на трудови злополуки и професионални заболявания. Съдържащи се в преносими устройства, оборудване или телефонни приложения, те имат потенциала да направят работните места по-безопасни.

Тези системи могат също така да подобрят приобщаването и многообразието, като подкрепят и отговорят на нуждите на конкретни групи от хора, например по-възрастните работници и работниците мигранти, специалистите с увреждания и бременните жени.

Въпреки това първо трябва да се обмислят някои съображения, така че тези технологии да бъдат наистина успешни и полезни за всички: участие на работниците и организационна култура, структура на фирмата, технологична инфраструктура и т.н.

В нашите два нови документа за обсъждане се обяснява как ефективно да се прилагат приобщаващи интелигентни цифрови системи за наблюдение. Разгледайте!

Цифрови системи за мониторинг на БЗР: прилагане на нови технологии за наблюдение на безопасността и здравето при работа на работното място

Цифрови системи за наблюдение на БЗР: подпомагане на приобщаването и многообразието на работното място