Акценти
14/12/2018

Открийте новото проучване на системите за ранно предупреждение за професионални заболявания

Чрез системите за предупреждение и наблюдение специалистите в областта на здравословните и безопасни условия на труд и лицата, определящи политиката, могат да получат ранно предупреждение за нови и нововъзникващи рискове и професионални заболявания. В доклада задълбочено се анализират редица успешни методи за предупреждения и за наблюдение във и извън ЕС.

Разглежда се как тези методи могат да се възпроизведат в други държави или как може да бъде добавена функция за предупреждение към съществуващите системи за наблюдение. Също така се стига до заключението, че е жизненоважно да се подобри комуникацията относно значението на системите за предупреждение и наблюдение, за да се осъществяват превенция и политики, базирани на факти, да се поддържа мотивацията на хората, които докладват в рамките на системите, и да се осигури достатъчна политическа подкрепа и финансови ресурси, както и да се насърчава международното сътрудничество и обменът на данни в ЕС.

Прочетете съобщението за пресата

Изтегляне на окончателния доклад и резюмето

Научете повече за системите за предупреждение и наблюдение