Открийте нови показатели за БЗР относно прогнозите за заетостта и оценките за психосоциалното измерение на свързаните с работата заболявания в Европа

Image

© EU-OSHA

Инструментът за визуализация на данни OSH Barometer е актуализиран с нови показатели, като предлага актуална информация за безопасността и здравето при работа (БЗР) в Европа. 

По-специално, най-новият раздел „Прогнози“ предлага количествени прогнози за бъдещите тенденции в заетостта — въз основа на „Прогноза за уменията“ на Cedefop.

Нещо повече, вече ще намерите оценки за свързаната с работата тежест на заболяванията, дължащи се на психосоциални проблеми, рак или мускулно-скелетни смущения, въз основа на проучвания на ICOH.

И накрая, новият раздел „Ресурси“ съдържа както публикации, така и доклади по държави за улесняване на достъпа.

Вижте всички характеристики на инструмента за визуализиране на данните от барометъра за БЗР